Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Spis treści

Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą

zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności 

Modlitwy

1. Panie, Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą (Twoją służebnicą), który (która) z powodu nadmiaru pokus stał (stała) się jakby wyrzuconym naczyniem. Wyrwij mnie z rąk moich nieprzyjaciół. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego (zagubioną), uczyń na nowo swoją własnością i nigdy mnie nie opuszczaj. Obym we wszystkim mógł (mogła) podobać się Tobie, skoro swą potężną mocą mnie odkupiłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz opuszczonym, aby mogli zamieszkać w domu, i przywracasz pomyślność tym, którzy ponieśli klęskę. Wejrzyj na moje utrapienie i przybądź mi na pomoc. Pokonaj niegodziwego wroga, abym uwolniony (uwolniona) od jego natarczywości, odzyskał (odzyskała) pokój i wolność. Obym mógł (mogła) Tobie służyć w spokoju i wyznawać, że godne podziwu są Twoje dzieła, przez które przywracasz siłę swojemu ludowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Boże, Stwórco i Obrońco ludzi, Ty ukształtowałeś człowieka na swój obraz i przez łaskę chrztu przedziwnie odnowiłeś jego godność. Wejrzyj na mnie. Twojego sługę (Twoją służebnicę), i usłysz moje błagania. Proszę Cię, niech moje serce przepełni blask Twojej chwały. Oddal ode mnie wszelką przemoc, lęk i przerażenie, abym w pokoju ducha razem z moimi braćmi mógł (mogła) Cię wielbić w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci. Ty zechciałeś, aby Twój Syn wycierpiał za nas mękę na Krzyżu i uwolnił nas od przemocy wroga. Proszę Cię, wejrzyj na moją udrękę i mój ból. Skoro we chrzcie obdarzyłeś mnie nowym życiem, oddal ode mnie ataki złego ducha i napełnij łaską swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

5. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś mnie dzieckiem światłości. Spraw, proszę, abym się nie pogrążył (nie pogrążyła) w szatańskich ciemnościach, lecz zawsze trwał (trwała) w blasku otrzymanej od Ciebie wolności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Wezwania do Przenajświętszej Trójcy

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Samemu Bogu cześć i chwała.

Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym;

chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

Ciebie wzywamy, Ciebie wysławiamy, Ciebie wielbimy,

o błogosławiona Trójco.

Nasza nadziejo, nasze zbawienie, nasza chwało,

o błogosławiona Trójco.

Wybaw mnie, ocal mnie, obdarz mnie życiem,

o błogosławiona Trójco.

Święty, Święty, Święty, Święty Pan, Bóg wszechmogący,

który był, który jest i który ma przyjść.

Tobie cześć i panowanie, o błogosławiona Trójco, Tobie chwała i moc na wieki wieków.

Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie dziękczynienie nawieki wieków, o błogosławiona Trójco.

Święty Boże, Święty mocny, Święty i nieśmiertelny zmiłuj się nad nami.

7. Wezwania do naszego Pana, Jezusa Chrystusa

a.

Jezu, Synu Boga żywego,        

Jezu, Obrazie Ojca,    

Jezu, odwieczna Mądrości,     

Jezu, Odblasku wiecznego światła,      

Jezu, Słowo życia,       

Jezu, Synu Maryi Panny,         

Jezu, Boże i człowiecze,          

Jezu, Najwyższy Kapłanie,      

Jezu, Zwiastunie królestwa Bożego,    

Jezu, Drogo, Prawdo i Życie,  

Jezu, Chlebie życia,     

Jezu, prawdziwy Krzewie winny,        

Jezu, Bracie ubogich,  

Jezu, Przyjacielu grzeszników, 

Jezu, Lekarzu ciała i duszy,     

Jezu, Wybawienie uciśnionych,

Jezu, Pocieszycielu opuszczonych,

Jezu, który na ten świat przyszedłeś,

Jezu, który wyzwalałeś dręczonych przez diabła,

Jezu, który zawisłeś na krzyżu,

Jezu, który za nas śmierć przyjąłeś,

Jezu, który spoczywałeś w grobie,

Jezu, który zstąpiłeś do otchłani,

Jezu, który powstałeś z martwych,

Jezu, który do nieba wstąpiłeś,

Jezu, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,

Jezu, który zasiadasz po prawicy Ojca,

Jezu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

zmiłuj się nade mną.

b.

Przez Twoje Wcielenie

Przez Twoje Narodzenie         

Przez chrzest i post Twój święty         

Przez Krzyż i Mękę Twoją     

Przez Twoją Śmierć i pogrzebanie

Przez Twoje święte Zmartwychwstanie

Przez Twoje chwalebne Wniebowstąpienie

Przez Zesłanie Ducha Świętego

Przez Twoje przyjście w chwale

wybaw mnie, Panie.

wybaw mnie, Panie.

wybaw mnie, Panie.

wybaw mnie, Panie.

wybaw mnie, Panie.

wybaw mnie, Panie.

wybaw mnie, Panie.

wybaw mnie, Panie.

wybaw mnie, Panie.

c.

(Kiedy w wezwaniach jest wzmianka o Krzyżu, można się przeżegnać).

Chryste Zbawicielu, który uratowałeś Piotra na morzu, wybaw mnie mocą Krzyża i zmiłuj się nade mną.

Przez znak Krzyża świętego

wybaw nas. Boże nasz,

od naszych nieprzyjaciół.

Przez Twój Krzyż zbaw nas, Chryste Odkupicielu,

który umierając, pokonałeś naszą śmierć,

a powstając z martwych, przywróciłeś nam życie.

Twój Krzyż wielbimy, o Panie,

wspominamy Twoją chwalebną Mękę.

Zmiłuj się nam nami, któryś za nas cierpiał rany.

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Tobie,

bo przez swój Krzyż świat odkupiłeś.

Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu,

wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie,

bo przez drzewo Krzyża

przyszła radość dla całego świata.

8. Wezwania do Najświętszej Maryi Panny

Pod Twoją obronę uciekamy się,

święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona,

o Pani nasza. Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Dozwól mi Cię wychwalać, Święta Dziewico,

dodaj mi siły do walki z Twoimi wrogami.

Moja Matko, moja nadziejo.

Bogarodzico, Dziewico Maryjo, módl się za mną do Jezusa.

Najczcigodniejsza Królowo świata,

Maryjo, Dziewico na wieki,

któraś porodziła Chrystusa,

Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi,

wypraszaj mam pokój i ocalenie.

Maryjo, Matko łaski,

Matko miłosierdzia,

broń nas od wroga

i przyjmij nas w godzinie śmierci.

Najczcigodniejsza Panno Maryjo,

przybądź mi z pomocą

we wszystkich moich utrapieniach, uciskach i potrzebach.

Uproś mi u swego umiłowanego Syna

wybawienie od wszelkiego zła

i od niebezpieczeństw zagrażających mojej duszy i ciału.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano,

abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka.

Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony,

do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,

do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

9. Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

Szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

10. Litania błagalna

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża,

Święty Michale,

Święty Gabrielu,

Święty Rafale,

Święci Aniołowie Stróżowie,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Święty Piotrze,

Święty Pawle,

Święty Janie,

Wszyscy święci Apostołowie,

Święta Mario Magdaleno,

módl się za nami

albo: za mnie.

módl się za nami

albo: za mnie.

módl się za nami

albo: za mnie.

módl się za nami

albo: za mnie.

módlcie się za nami

albo: za mnie.

módl się za nami

albo: za mnie.

módl się za nami

albo: za mnie.

módl się za nami

albo: za mnie.

módl się za nami

albo: za mnie.

módl się za nami

albo: za mnie.

módlcie się za nami

albo: za mnie.

módl się za nami

albo: za mnie.

(Można dodać inne imiona świętych i błogosławionych)

Od zła wszelkiego

Od każdego grzechu       

Od sideł szatańskich        

Od śmierci wiecznej

wybaw nas albo: mnie Panie

wybaw nas albo: mnie Panie

wybaw nas albo: mnie Panie

wybaw nas albo: mnie Panie

Chryste, usłysz nas albo: mnie.

Chryste, wysłuchaj nas albo: mnie.