Historia klasztoru

Klasztor benedyktynek w Przemyślu powstał dzięki Matce Mortęskiej, ksieni klasztoru benedyktynek w Chełmnie. Za jej decyzją powstał m.in. klasztor w Jarosławiu, do którego w 1611 r. księżna Anna Ostrogska sprowadziła mniszki właśnie z Chełmna. Z kolei nasz klasztor w Przemyślu powstał jako filia konwentu jarosławskiego. Jego początki sięgają do roku 1616, kiedy ks. Maciej Wolkiewicz wzniósł pierwszą drewnianą kaplicę p.w. Św. Trójcy na drugim brzegu rzeki San („Na Zasaniu"). On też z Jarosławia pomógł sprowadzić w 1626 r. kilka zakonnic, które przystąpiły do budowy niewielkiego klasztoru, a w 1629 r. rozpoczęły regularne życie monastyczne. Klasztor ten stał się opactwem w 1694 r. na mocy decyzji biskupa przemyskiego Jerzego Olbrachta Doenhoffa.

Obecny, późnobarokowy kościół został wybudowany w latach 1768 – 1777 jako kościół klasztorny; fundatorem był Franciszek Salezy Potocki, wojewoda kijowski. Świątynię dedykowano (konsekrowano) w 1783 r. Najbardziej wartościowym zabytkiem kościoła jest polichromia ścienna pędzla Stanisława Stroińskiego ze Lwowa.

Jednocześnie z kościołem rozbudowano i klasztor, a dla ochrony przed niebezpieczeństwami ze strony najeźdźców budynki zostały otoczone murem obronnym ze strzelnicami i basztą.

Obok kościoła i klasztoru zostały wzniesione budynki szkoły panieńskiej, nazywane od 1870 r. rządowym seminarium nauczycielskim. Szkoła ta w 1889 r. zanotowała rekordową liczbę uczennic – 195.

Podczas walk niemiecko-radzieckich w czerwcu 1941 r. uległy zniszczeniu od pożaru klasztor oraz zabudowanie szkolne. Ogień na szczęście nie strawił budynku kościoła, jedynie pochłonął jego dach. Dzięki temu uratowały się cenne rękopisy i starodruki konwentu, ponieważ przechowywano je w nawie kościoła. historiaPo wojnie klasztor oraz kościół zostały odnowione. W latach 2003 – 2006 freski ścienne znów pieczołowicie zakonserwowano z pomocą parafii, która powstała przy kościele Św. Trójcy w 1970 r., wydzielona z parafii św. Jozefa.Na ruinach dawnych budynków szkolnych wzniesiono w 1985 r. Dom rekolekcyjny p.w. Dobrego Pasterza.

pieczec_benedyktynek