O klasztorze

Nasz klasztor w Przemyślu powstał jako filia konwentu jarosławskiego. Jego początki sięgają roku 1616, kiedy ks. Maciej Wolkiewicz wzniósł pierwszą drewnianą kaplicę p.w. Św. Trójcy na drugim brzegu rzeki San („Na Zasaniu"). On też z Jarosławia pomógł sprowadzić w 1626 r. kilka mniszek, które wybudowały niewielki klasztor, a w 1629 r. rozpoczęły regularne życie monastyczne. Klasztor ten stał się opactwem w 1694 r. na mocy decyzji biskupa przemyskiego Jerzego Olbrachta Doenhoffa.

o klasztorze

Dom gości

Zapraszamy wszystkich pielgrzymów i turystów oraz grupy rekolekcyjne i oazowe.

tel. 513 074 578

Wydarzenia

W naszym klasztorze wytwarzamy naturalne produkty owocowe i ziołowe: soki, syropy, winka i inne. Można je nabyć w Opactwie .   

Nie prowadzimy sprzedaży drogą pocztową.
Dochody przeznaczamy na cele kultu religijnego.

Skrzynka intencji